Kinh nghiệm mua đất, mua nhà: “Nên đi mua vào mùa mưa”.

Kinh nghiệm mua đất, mua nhà: “Nên đi mua vào mùa mưa”.
Lý do: Quy luật hàng năm, lượng khách tìm mua đất sẽ giảm, đất không còn nóng sốt. Cung nhiều, cầu giảm. Hết mùa mưa khách tìm mua đất nhiều, giá sẽ tăng đột biến. Những lô đất vị trí đẹp giá tốt sẽ rất khó mua thời điểm này vì thời gian giao dịch diễn ra rất nhanh, vừa chào hàng đã có người mua mất, ngoại trừ những lô giá cao.